HUMMUS| HEALTHY SNACKS

Well, I have a confession to make. I am a serial snacker! I had been since I could remember. But let’s be honest here. Who isn’t? We all need something so munch on while we enjoy our favorite Tv show or just a little bite until it is dinner time. The thing is that at the end, when you add in the calories, snacking can have a huge impact on your diet and some unwanted, negative results. After I tried to take off snacking from the equation (and totally failed) I decided it would be a lot better for me to just learn how to snack smarter. But the thing was that a lot of the pre-made foods were not really available in my country or as it turned out were not so healthy after all. In my research for healthy snacking I found a lot of cool alternatives but since I am a savory food lover – Hummus quickly turned into one of my favorites.

f87e88171e1e55f314eb82a19a2707f9

Let’s start with a little basic information about Hummus. As some of you might know the recipe for this delicious dip existed in centuries and probably comes from Egypt. Today this is more of a Middle Eastern food and is widely used in Turkey and Syria.

Hummus is made from chickpeas, tahini, lemon, olive oil, salt and garlic (optional). Since this is one food rich in protein (chickpeas), it can help with balancing your blood sugar (tahini), adding to a vegetarian diet, but the coolest thing is that it makes you feel full, improve your digestion and even boost your energy levels.

Of course there a couple of things you should know. First of all, that positive stuff comes from the homemade product. To be honest, as many of the things you buy at the supermarket, I never could find a hummus that is actually without additives. Also as everything in life, you should exercise portion control and when choosing what to enjoy your dip with go for the healthier choice – vegetables. There is a huge variety of possibilities – pepper, cucumber, carrot, ect.

So here is my recipe. I must say I am not a cook. I made it the way it tastes good to me, so you might add or subside from the quantity of the products. If you have the choice – go for the natural products and don’t use canned chickpeas.

1f506735fed69dde358ecca29b09f87b

Hummus Recipe

  • 400g chickpeas
  • 2 tsp tahini
  • 1 tsp crushed sea salt
  • 6 tbsp extra virgin olive oil
  • 2 lemons (the juice)

First prepare your chickpeas. Start by soaking it in water overnight. If you like your hummus creamier there is a little trick to get rid of the chickpea’s skin. Put some soda in the water when you soak them up for the night and some while you cook them. Personally I don’t do it every time, but it does make a difference.

Put the cooked chickpeas in the food processor. Add the tahini, salt and lemon juice (and garlic if you want). Turn it on and gradually add the olive oil. When the mixture is smooth and homogeneous it is ready!

That is it! Easy and delicious. As I said it might need adjusting depending on your personal taste. Add some veggies too and here you go – a healthy, smart snack!

Hope you enjoy!

Bisous.

хумус

Е, имам една изповед. Аз съм сериен хапвач на малки закусчици! И съм така, от както се помня. Но нека бъдем честни. Кой не е? Всички се нуждаем от нещо за хапване, докато се наслаждаваме на любимия си сериал или просто малка закусчица докато стане време за вечеря. Работата е там, че в края на ден, когато съберем  калориите, тази лека закуска може да има огромно влияние върху вашата диета и някои нежелани, отрицателни резултати. След като се опитах да елиминирам закусчиците от уравнението (и тотално се провалих) реших, че ще бъде много по-добре за мен да се науча как да хапвам умно. Проблемът е, че много от здравословните готовите  храни ги няма на пазара в моята държава, или както се оказа, не са толкова здравословни в крайна сметка. По време на проучването си за здравословна лека закуска открих много интересни алтернативи, но тъй като аз съм любител на солените храни – Хумусът бързо се превърна в един от любимите ми.

Нека да започнем с малко основна информация за Хумуса. Както някои от вас може би знаят, рецептата за този вкусен дип, съществува от векове и вероятно идва от Египет. Днес това е една от типичните храни в Близкия изток и се използва широко в Турция и Сирия.

Хумус е направена от нахут, тахан, лимон, зехтин, сол и чесън (по желание). Тъй като това е една храна, богата на белтъчини (нахут), тя може да помогне с балансирането на кръвната захар (тахан), добавяйки към вегетарианска диета, но най-хубавото нещо е, че те оставя с усещане на ситост, подобрява  храносмилането и дори повиши вашата енергия.

Разбира се, има няколко неща, които трябва да знаете. На първо място е, че позитивите идва от домашно приготвен продукт. За да бъда честна, както с много от нещата, които се намират в супермаркета, така и не намерих хумус без добавки. Също така, както всичко в живота, трябва да се упражнява контрол на порциите и при избора с какво да се насладите на вашия сос, направете по-здравословният – зеленчуци. Има огромно разнообразие от възможности – пипер, краставици, моркови, и др.

Ето я и моята рецепта. Честно казано не съм професионален готвач. Направих го такъв, какъвто на мен ми харесва като вкус, така че може да се добави или се отнеме от количеството на продуктите. Ако имате избор – изберете природните продукти и не използвайте консервиран нахут.

Рецепта за Хумус

  • 400г нахут
  • 2 супени лъжици тахан
  • 1 чаена лъжичка счукан морска сол
  • 6 супени лъжици зехтин екстра върджин
  • 2 лимона (за сок)

Първо пригответе нахута. Накиснете от предната вечер във вода. Ако искате вашият хумус да има по-кремообразна текстура има един малък трик, за да се отървете от кожата на нахута. Сложете малко сода във водата, когато го накиснете за през нощта и някои щипки докато се вари. Лично аз не го правя всеки път, но има разлика.

Сложете сварения нахут в  кухненския робот. Добавете тахан, сол и лимонов сок (и чесън, ако искате). Включете го и постепенно добавяйте зехтина. Когато сместа е гладка и хомогенна – тя е готова!

Това е! Лесно и вкусно. Както казах, може да се наложи да коригиране продуктите в зависимост от личния си вкус. Добавете зеленчуци за соса – здравословна и умна закуска!

Надявам се, че ви харесва!

Bisous.

Deni

About The Author

facebook-profile-picture

Denis Day

A lover of all things beautiful. I try to write about my life, my passion for beauty and my experience being a plus size girl.
http://www.denisday.org/