LIQUID CHLOROPHYLL| HEALTHY LIVING

Recently I have been more and more concerned not only by what I am eating but what I can actually add to my diet to make it more beneficial and healthy for my body. I have reached a point where I don’t only question “does that food help me lose the unwanted weight?” but also “what else should I put into my body to make it cleaner and run smoothly”? I know that sometimes you can get too concentrated on the visual benefits you get from your diet (losing weight, looking thinner) but the truth is that there is one simple rule in life – you should start from the inside. You cannot expect everything to be perfect if you are building on unstable foundations. I learned this the hard way.

ch

So little by little (and with the help of my mom, who recently became interested in the subject) I found some interesting ways to help cleanse my body from the inside out and one of those was CHLOROPHYLL. I can already hear you asking – this sounds familiar, but what is it? Well, you know when in middle school you spend hours in your biology class? Yeah, it looks like you actually remember something from all this time, because this is where you probably heard about it in the first place. So let me refresh your memories.

Chlorophyll is actually a green pigments we find in plants and algae. Chlorophyll is an extremely important biomolecule, critical in photosynthesis , which allows plants to absorb energyfrom light. So if you see a green plant it is curtain it contains chlorophyll. There are many forms of chlorophyll, including supplements and liquid. There are also plenty of sources we can find it in, such as broccoli, pea and alfalfa.

Chlorophyll is very similar to the haemoglobin(the iron-containing oxygen-transport metalloprotein in the red blood cells) in your body so this basically means that by ingesting it you help build red blood cells and cleanse and detoxify your body.

So what else does it help with?

 • Cleansing the blood
 • Aids in blood clotting
 • Anti – carcinogenic
 • Improves digestion
 • Promotes the flow of the bile
 • A natural deodorant
 • Helps fight bad breath.

How do I use it?

I add my Liquid Chlorophyll to my water every morning. The suggested dose is two teaspoons in a glass of water (250ml) four times a day, so I usually just put it in my bottle of water for the day which makes it very easy for me to drink.  I prefer this brand. It has a nice minty taste and I actually like it and find it refreshing.

ch1

В последно време съм загрижена все повече и повече не само за това, което хапвам, но какво всъщност мога да добавя към диетата си за да я направя по-полезна и благоприятна за тялото си. Достигнах момент, в който си задавам въпроса не само “дали храната ми помага да загубя нежеланото тегло”, но и “какво още трябва да доставя му доставя за да го направя по-чист и здраво”? Знам че, понякога  е лесно да се концентрираме единствено върху визуалните предимствата, които получаваме от нашата диета (намаляване на теглото, външен вид), но истината е, че има едно просто правило в живота – промяната започва от вътре – навън. Не може да очаквате всичко да е перфектно, ако започвате да строите на нестабилни основи. Научих това по трудния начин.

Така малко по малко (и с помощта на майка ми, която наскоро започна живо да се интересува от темата) открих някой интересни начини да помогна на тялото си да се прочисти отвътре –  навън и един от тях е именно ХЛОРОФИЛЪТ. Вече Ви чувам как питате – звучи познато, но какво е това? Ами, помните ли, когато в училище, прекарвахте часове в час по биология? Да, изглежда, че всъщност си спомняте нещо от цялото това време, защото това е мястото, където най-вероятно за първи път сте чули тази дума. Нека да опресня паметта ви.

Хлорофилът всъщност е зелен пигменти, които се намира в растенията и водораслите. При негово участие се извършва фотосинтезата. Той поглъща слънчева енергия и я трансформира. Има много форми на хлорофил, включително във вид на хранителни добавки и течности, но можем да го намерим и в много зеленчуци като броколи, грах и билки като люцерната.

Хлорофилът е много подобен на хемоглобина  в тялото ни, така че това по същество означава, че приемът му може да  помогне за изграждането на червените кръвни клетки и почистването и детоксификацията на тялото.

С какво друго може да помогне ?

 • Пречистване на кръвта

 • Подпомага съсирването на кръвта

 • Анти – канцероген

 • Подобрява храносмилането

 • Подопмага потока на жлъчката

 • Естествен дезодорант

 • Помага в борбата с лошия дъх.

Как  го използвам?

Аз добавям своят течен хлорофил във водата си всяка сутрин. Препоръчителната доза е: две супени лъжици в чаша с вода (250 ml) четири пъти на ден, така че  обикновено го добавям в бутилката с вода, която съм предвидила да изпия през останалата част от деня. Аз съм се спряла на тази марка. Хлорофилът има приятен ментов вкус и с изненада открих, че всъщност го намирам за освежаваш ритуал към деня ми.

About The Author

facebook-profile-picture

Denis Day

A lover of all things beautiful. I try to write about my life, my passion for beauty and my experience being a plus size girl.
http://www.denisday.org/

 • Hmm. This is very interesting. I may have to try that out. Your photography looks great by the way!

  • I have been seeing a lot of nice things about the benefits of the chlorophyll lately so I decided to try it myself. To be honest I like the taste too. Also I tried a new style of editing for my photos. Glad you like it and thanks for reading!

 • Hmm. This is very interesting. I may have to try that out. Your photography looks great by the way!

  • I have been seeing a lot of nice things about the benefits of the chlorophyll lately so I decided to try it myself. To be honest I like the taste too. Also I tried a new style of editing for my photos. Glad you like it and thanks for reading!